Paistoastiateline, jossa on telinerakenne (10), joka kaesittaeae pystysuunnassa (y) kaksi tai useampia paeaellekkaeisiae onkaloita (11a–11d) paistoastian reunan vastaanottamiseksi, joka paistoastiateline on tunnettu siitae, ettae mainitut onkalot (11a–11d) ovat pystysuuntaa (y) vastaan kohtisuorassa leveyssuunnassa (x) molemmilta puolilta avoimia ja sekae pystysuuntaa (y) ettae leveyssuuntaa (x) vastaan kohtisuorassa syvyyssuunnassa (z) yhdeltae sivulta avoimia rajoittuen syvyyssuunnassa (z) avointa sivua vastapaeaetae olevaan paeaetyyn (16a–16d), missae onkaloa pystysuunnassa (y) rajaavat olennaisesti tasainen alusta (12a–12d) sekae ylaepinta (15a–15d), missae onkalon (11a–11d) alustan (12a–12d) ja ylaepinnan (15a–15d) vaelinen pystysuuntainen (y) etaeisyys kasvaa ainakin jollain vaelillae siirryttaeessae syvyyssuunnassa syvyyssuunnan (z) avoimelta sivulta kohti paeaetyae (16a–d).

You do not currently have access to this content.