Hulpmiddel voor het optillen van een ijsschepbak, welke ijsschepbak (2) gebruikelijk minstens deels verzonken aangebracht wordt in een daartoe voorziene opening (4) in een bovenblad (5) van een koeltoog (1), waarbij de ijsschepbak (2) een bodem (7) en een doorlopende zijwand (8) of zijwanden (8) omvat ter vorming van een open kuip (9), waarbij de een of meer zijwanden (8) van de open kuip (9) een vrije bovenrand (6) vertonen waarbij minstens een gedeelte van de vrije bovenrand (6) naar binnen gericht is, daardoor gekenmerkt dat het hulpmiddel (10) losmaakbaar is van de ijsschepbak (2) en voorzien is van minstens twee contactpunten (14) die kunnen drukken tegen de een of meer zijwanden (8) van de ijsschepbak (2) en/of die kunnen haken achter de naar binnen gerichte bovenrand (6) van de ijsschepbak (2).

You do not currently have access to this content.