De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor de bereiding van een condiment in de vorm van een olie-in-water emulsie omvattende water, een emulgator en een plantaardige olie omvattende het combineren van de nodige ingredienten tot een pre-emulsie, gevolgd door het emulsifieren van de pre-emulsie tot het condiment, waarbij de temperatuur van de pre-emulsie bij de start van de emulsificatiestap (iii) minder is dan 14 degrees centigrade

You do not currently have access to this content.