De huidige uitvinding betreft een werkwijze voor het produceren van duurzame kaarsen, omvattende de stappen van: het voorzien van een nevenstroom uit een Fischer Tropsch synthese, uit de voedingsindustrie of een combinatie hiervan; het behandelen van de nevenstroom met actieve kool, bleekaarde en/of waterstofperoxide bij een temperatuur begrepen tussen 85 en 95 degrees C; het afkoelen van het product tot een temperatuur begrepen tussen 65 en 75 degrees C; het mengen van het product met een paraffine was, een plantaardige was of een combinatie hiervan met een smeltpunt gelegen tussen 35 en 45 degrees centigrade, op een mengtemperatuur begrepen tussen 65 en 75 degrees C; en het afvullen van het mengsel in een glazen, kunststoffen of aluminium ontvanger.

You do not currently have access to this content.